Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Rozhovor s muzikoterapeutkou Markétou Gerlichovou

Rozhovor s muzikoterapeutkou Markétou Gerlichovou , která je jednatelkou za ČR v Evropské muzikoterapeutické konfederaci, přináší vhled do jejího modelu IKAPUS, poodkrývá její praxi i stávající místo současné muzikoterapie v Čechách a ve světě.