Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Pozvánka na muzikoterapeutický workshop 5.6.2011

Dílna bude zaměřena především na pohyb, sebeuvědomění a relaxaci, dále na zážitkovou práci s vlastními emocemi, s muzikoterapeutickými nástroji, na práci s rytmem a na sebeuvědomění.

Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka.

Bude se konat dne 5.6. 2011 od 10 00 – do 17 00 ( s větší přestávkou na oběd). Cena 1000,- Kč.

Akce proběhne v Praze, v MŠ Masná ul. Praha 1 (mapka je k dispozici na www.msmasna.cz)

Můžeme vytvořit prostor přihlédnout i k aktuálním tématům klientů, nebudou chybět cvičení dechová, rytmická, bude možné pracovat na sebevyjádření, rozvíjení pohybového projevu, hře na různé hudební muzikoterapeutické nástroje apod.

Dílna bude ukončena relaxací a zpětnou reflexí prožitku.

Lektorkou bude Mgr. Markéta Gerlichová, muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog , absolventka muzikoterapeutické školy Musica Humana Praha - Dornach,Švýcarsko. V současné době se dále vzdělává v PBSP (Pesko Boyden Systém Psycho-motor)- sebezkušenostní (trénink vedený PhDr. Yvonnou Luckou a PhDr. Lubošem Kobrlem).

Lektorka již 15 .rokem praktikuje muzikoterapii ve VFN Praha, je odborným asistentem při 1. LF UK. Dále studuje v doktorském studiu při Ped.f. UK. V roce 2009 byla zvolena jako zástupkyně ČR do Evropské konfederace muzikoterapeutů (EMTC).

Více na www.mg-muzikoterapie.cz

V případě zájmu se přihlašujte na marketa.gerlich@seznam.cz