Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Jednoletý systemický výcvik v hudebně dramatických terapiích

Zdeněk Šimanovský chystá druhý běh sebezkušenostního výcviku zaměřeného na propojení systemických konstelací a muzikoterapie. Bližší informace naleznete na http://www.simanovsky.wbs.cz/Vycvik---druhy-beh-011--012-zacinajici-.html