Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Hry s hudbou, pohybem a zpěvem

Hry s hudbou, pohybem a zpěvem

NA KOMPLETU DVOU DVD Portál uvádí na trh novinku – multimediální projekt Zdeňka Šimanovského Hry s hudbou, pohybem a zpěvem. Dvě DVD s názornými ukázkami her pro mladší a starší děti pomohou učitelům, vychovatelům i rodičům, jak přirozeně pracovat s dětmi technikami muzikoterapie a pomoci jim tak překonávat problémy, uvolnit se, dodat kuráž či vyjádřit své emoce.

Rozhovor s Mgr. Zdeňkem Šimanovským

Portál : DVD Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro děti a mládež navazují na knihu Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. O tento titul je i po jedenácti letech zájem. Čím si to vysvětlujete?

Z.Š.: V muzikoterapii jsou metody, mnohdy staré tisíce let, které pořád, i dnes dávají dětem a dospělým radost a šanci spojit se s vesmírem skrze vlastní srdce. Zájem o tyto metody roste rok od roku. Do jisté míry to je dáno i rozšířeným vzdorem proti staršímu názoru, že „při výchově zdravých dětí nepotřebujeme žádné terapie“. Zdravé děti z běžné populace mají však často rozvádějící se rodiče, kruté babičky a deformující vlivy ve svém okolí. Mají taky své starosti. A právě jim (nejenom těm nemocným) mohou metody a hry muzikoterapie zvednout náladu, dodat kuráž, posílit je do života. Jsou skvělou prevencí agresivity, tenze, neklidu a všech jevů sociální patologie. Přinášejí s hudbou harmonii, spontaneitu i řád, hluboké porozumění beze slov. Podporují chuť žít. Všechny děti z tzv. běžných škol, i ze speciálních, napříč věkovým spektrem touží mít pocit skupiny, do které patří, kde se cítí dobře a kde komunikují nejen povrchně, ale na hluboké lidské úrovni, kde je legrace i úcta. Potřebují se v dobré, bezpečné atmosféře emočně sytit a rozvíjet svoje vědomí sebe a světa. Řada skupinových her s hudbou, tancem a zpěvem jim to umožňuje. Učitelky a učitelé to cítí, vědí, a zřejmě i proto je o knihu pořád zájem. A kromě toho je praktická, stručné a věcné popisy her s rytmem, zpěvem, s pohybem, dramatizace, různé typy relaxace, to vše je v ní podáno s ohledem na účel, na využití v praxi.

Portál : Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro děti a mládež se skládají ze dvou DVD - Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro mladší děti (4 – 9 let), Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro starší děti (10 – 18 let). Jaká je časová délka jednotlivých DVD a jaký je jejich obsah?

Z.Š.: Je to dvakrát zhruba šedesát minut her s rytmem, zpěvem, pohybem, relaxací atd. Natočili jsme je se skupinami dětí z běžných škol. Skoro nic jsme si předem nezkoušeli. Nejde nám o bezchybné provedení zadání jako v baletu. Jde nám o to hry stručně vysvětlit a ukázat, jak (a proč) je s dětmi lze hrát. Jde nám o to, abychom se co nejvíc přiblížili běžné, každodenní praxi učitelek ve škole a abychom zároveň ukázali devizu her s hudbou – vytváření prostoru pro uvolněnou spontaneitu, živelnost a dobrovolnou kázeň, prostoru pro představy a volné asociace a pro proudění pocitů oběma směry: do nitra (prožívání) a ven (sebevyjádření). Jako nádech a výdech - dovnitř a ven…

Portál : Co je hlavním přínosem DVD oproti knize?

Z.Š.: Je to vizuální stránka projektu – některé hry je těžké si podle psaného návodu v knize představit. Na DVD je však učitelé vidí a zkušené učitelce stačí jen chvilka, aby tu kterou hru pochopila, osvojila si ji a doplnila si o ni, bude-li chtít, svůj repertoár. Je to, jako by ředitelka poslala učitelky na kurz o hrách s hudbou, ale s tím rozdílem, že si ten kurz může ve škole z DVD opakovat libovolněkrát, když má čas.

Portál : A co ti, kteří si již knihu koupili? Doporučte prosím, jak vhodně pracovat současně s knihou i DVD.

Z.Š.: Kniha má skoro dvě stě padesát stran a jsou zde v osmi kapitolách desítky her a postupů, které by hrány zaplnily řadu hodin. My jsme měli cca dvě hodiny a musel jsem proto vybrat jenom část her. Vybral jsem tedy ty hry, které lze obtížněji převést ze slovního popisu do provedení v prostoru, a hry, při jejichž realizaci je znát jistá obecná rovina, jak s nimi lze pracovat, jak to působí na děti a jak reagují. Důležité jsou zde i reflexe. Sdílení dojmů po proběhlé hře. Říká se, že fáze reflexí je často stejně důležitá jako hra sama. Vhodné je tedy podívat se na DVD a pak si zahrát s dětmi podle něj některé jednoduché hry. Následně si projít i knihu a vybrat si to, co danému učiteli nejvíce „sedí“, co ho těší a baví a tím navázat. Osobní citové zaujetí učitele je tu významné. Bez něj, tedy chladně a bez emocí, to nejde.

Portál : Uvedené hry jste s dětmi jistě už mnohokrát vyzkoušel v praxi. Které z nich děti nejvíce zaujaly?

Z.Š.: Ano, hrál jsem tyto hry, které předpokládají uvolnění a spontánní nenaučené a nepřipravené jednání už kdysi na gymnáziu, kde jsem učil, a pak ještě mnohokrát. Nikdy však u toho nebyl štáb, technika a dvě kamery. Záznam má své omezující požadavky, ale všichni jsme se snažili, aby to dětem nevadilo. A které hry děti nejvíce „berou“, které je uvolňují či spontánně aktivizují, baví a těší? Těch je moc. Jsou to hlavně jednoduché hry s rytmem ve skupině: Ramsese, Mumbo-jumbo a další, využívající princip opakování, stará indiánská Hra ruky, Lavina rytmu atd. V okruhu her se zpěvem pro menší děti je i podle učitelek z praxe hit číslo jedna hra Zpěvavé přihořívá, oblíbené jsou Dostihy, Bál strašidel anebo Hry na orffovy nástroje, kdy se struktura zvukového sdělení vytvoří sama spontánně, potom krátké relaxace atd.

Portál : Jaký styl hudby se podle vás současným malým dětem nejvíce líbí a který je v rámci muzikoterapie pro ně nejvhodnější?

Z.Š.: Malé děti potřebují kratší přehlednou formu, jakou je krátká písnička, mantra, ukolébavka, kterou jim (či s nimi) můžeme zpívat jako mantru, pořád dokola. Staneme se tak účastníky malého vlídného rituálu, který uklidňuje a těší, v případě potřeby taky uspí. Malé děti „berou“ třeba i klasiku, ale maximálně do dvou minut. Ve čtyřech minutách už se ztratí a „vypnou“ uši. Vím to z dob, kdy jsem pro ně dělal desítky rozhlasových pořadů v cyklu Klasika před školou (vysílanou verzi). Jinak mám za to, že malé děti nerozlišují styl, ale řekněme vnitřní pravdu hudebního sdělení. Ocení, když je v něm upřímnost, světlo a úsměv. Malé děti (i když nečetly Dalajlámu) totiž dobře vědí, že radost je smyslem života…

Portál : Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně spokojených učitelů i dětí, kterým Vaše kniha i DVD dodají novou inspiraci do práce i života.

Praha, srpen 2011