Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Muzikoterapie v praxi

19. 10. MUZIKOTERAPIE V PRAXI I
Hudba člověka provází po tisíciletí, vždy nás uměla léčit a utěšovat. Ovlivňuje fyzické tělo, působí na emocionální a mentální sféru, může nás duchovně posilovat. Dnes se odborně jejímu léčebnému působení věnuje muzikoterapie. Dozvíte se, jak a kde muzikoterapie funguje, jakým způsobem a ve kterých institucích muzikoterapeuti pracují. Přednáší PhDr. Jana Procházková, malý sál od 17 hod., vstupné 40,- 

1. 11. MUZIKOTERAPIE V PRAXI II
Dozvíte se, jaké techniky a metody používá muzikoterapie, kde je možné ji aplikovat. Muzikoterapie je využívána k upevnění stability u zdravých jedinců, s velkou úspěšností se používá na poli speciální pedagogiky (u mentálně a tělesně postižených), u psychických poruch i psychiatrických pacientů. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe. Přednáška se bude zabývat také pojetím muzikoterapie v České republice a ve světě. Přednáší Mgr. et Mgr. Matěj Lipský, klubovna od 17 do 20 hod., vstupné 60,-

12. 11. SEMINÁŘ – ÚVOD DO AKTIVNÍ A RECEPTIVNÍ MUZIKOTERAPIE
Aktivní muzikoterapie využívá nonverbální hudební komunikace nejčastěji formou improvizace, posiluje emoční prožívání, vede nás k sebeuvědomění, spontaneitě a tvořivosti, přináší radost a aktivní relaxaci. Seminář bude zaměřen na příležitost vyzkoušet si na sobě, jak muzikoterapie působí. Receptivní muzikoterapie je orientována převážně na poslech a následné sdílení prožitků a interpretaci. Nad klasickými hudebními díly se budeme zamýšlet, jak hudba rezonuje s našimi pocity a životními příběhy. Není nutné jakékoliv hudební vzdělání. Přednáší Mgr. Makréta Gerlichová a Mgr. Jana Honzíková, klubovna od 10 hodin do 16 hod., vstupné 180,- 

Pořady se konají v malém sále a klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. 

Leták v pdf.