Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Arteterapie – úvod do muzikoterapie a imaginativních technik

Arteterapie – úvod do muzikoterapie a imaginativních technik

Kurz bude  organizován ve dvou 8 hodinových blocích:

A. Muzikoterapie – součást prožitkové terapie.

B. Imaginativní techniky, jejich výklad  a  práce s nimi.


Vyučující: PhDr. Bc.Mariana Štefančíková, Ph.D.,Ph.D.

Mgr.Mg.A. Zdeněk Šimanovský


Anotace:

Kurz účastníky seznamuje se základním  využitím  muzikoterapie a techniky imaginace jak ve vzdělávacím procesu, tak v sociálních službách.

Klade si za cíl objasnit účastníkům kurzu  základní teoretická a především praktická východiska technik a metod, využívaných v expresivních terapiích (arteterapii, muzikoterapii, aj) a artefiletice tak, aby byl schopen tyto poznatky následně uplatnit ve své praxi.

Blok muzikoterapie:
Účastníci se učí v rámci působení hudební produkce vnímat vlastní kognitivní
procesy, které se u nich díky ní aktivizují a dále je rozvíjet . Naučí se
pracovat s rytmem a rozlišovat jeho základní podoby.
Seznámí se s využitím orfových nástrojů a s hudební a pohybovou improvizací
při práci s jednotlivcem a se skupinou. Součástí daného bloku je akcent na
osobnostní rozvoj za použití moderních metod s prvky muzikoterapie (konstelace,
voice dialog, hry na odbourávání stresu a trémy apod.) a práce s hlasem( dechová
cvičení, relaxace, s důrazem na využití získaných poznatků ve své odborné
praxi.

Blok imaginativní techniky:
Techniky pracují se symbolickým materiálem, který je blízký snovým obsahům, ale
na rozdíl od snu imaginace aktivně podněcuje vnímání a odkrývání nevědomých
obsahů v bdělém stavu. Imaginace tedy vedou k uvědomování si sebe sama,
vlastních pocitů a prožitků, a tím k sebepoznávání. Pracuje se s
obrazotvorností, fantazií, představivostí a zaměřením pozornosti.

Absolvent kurzu získá základní povědomí o vybraných oblastech prožitkové terapie a pedagogiky, kterými jsou v daném kurzu : muzikoterapie a  imaginativní techniky.

Termín: 6.-7.12.2014 ( od 10:00 -18:00 hod.včetně  přestávek / 16 vyuč. hod.ve 2 blocích)

Cena: 2850 Kč

Omezený počet účastníků!


Nově garance CZMTA! (tj.hodinovou dotaci kurzu si můžete započítat do muzikoterapeutického vzdělání)

Kurz je v reakreditaci MŠMT a akreditován MPSV . V rámci reakreditace MŠMT je kurz určen především pro speciální pedagogy a psychology  a v rámci MPSV  pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona),pracovníky v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona) a sociální pracovníky (dle § 111 Zákona ).

Informace naleznete zde: http://www.creatis.cz