Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Čas v taneční a pohybové terapii

Během tohoto kurzu se budeme věnovat tématu času formou taneční pohybové terapie. Jak se v čase pohybujeme, jak čas pohybuje s námi. Ovlivňuje čas náš pohyb a ovlivňujeme my čas pohybem? Workshop nabídne kreativní zkoumání femonému času, rychlosti, pomalosti, zrychlení, začátku, konci prostřednictvím pohybu, metaforou i ukotvením v pohledu Labanovy analýzy pohybu. Kdy jsme?
Kurz obsahuje především aktivní sebezkušenost zaměřenou na vlastní osobní rozvoj a vzdělání v oboru taneční pohybové terapie. Vlastní pohybové zkušenosti jsou ukotveny v diskuzích, teoriích a zkušenostech z klinické práce s klienty.

Garance kurzu: kurz je garantován Sekcí systemické muzikoterapie při České psychoterapeutické společnosti při LSP

Absolvent kurzu obdrží na konci certifikát o absolvování kurzu

Časový rozpis kurzu 6. 4. – 7. 4. 2013:

Sobota 9:00 – 18.00

Neděle 9:00 – 14:00

Místo konání: v prostorách Integrační mateřské školy Sulanského na Praze 4 – u stanice metra Háje. Přespání na místě konání není možné, proto si prosíme zařiďte ubytování jinde. Děkujeme za pochopení.

Jana Špinarová Dusbábková vystudovala obor taneční a pohybová terapie na Lesley University v Cambridge, USA. Absolvovala výcviky dramaterapie a psychodrama, nyní pokračuje ve výcviku Gestalt terapie zaměřeného na práci se skupinou. Od roku 1998 pracuje s duševně nemocnými, v současné době ve Fokusu Praha jako taneční terapeutka. Vedla projekty taneční terapie a expresivních terapií se seniory, rodiny s dětmi, v dětských domovech a s mentálně postiženými. Zabývá se vzděláváním v oblasti expresivních terapií a lektoruje. Organizovala tříletý výcvik dramaterapie v ČR. Zajímá se o práci se skupinami a prolínání různých přístupů v expresivních terapií (intermodální přístup). Je členkou rady České asociace taneční terapie a Evropské sítě tanečních terapeutů. Je registrovanou taneční terapeutkou American Dance Therapy Association (R-DMT) a zakladatelkou a předsedkyní OS pro rozvoj expresivních terapií.

 Jana Špinarová Dusbábková

Lektorky: Andrea Nundy-Malá získala bakalářský titul (B.A) v oboru “Divadelní taneční umění” na Laban Center of Movement and Dance v Londýně a magisterský titul v oboru “Taneční a pohybová psychoterapie” na londýnské Roehampton University. Andrea pracuje s tancem a pohybem již 15 let a to jak na poli výuky, tak i praktického provádění terapie. Mezi okruh její klientely patří například: vězni (zejména se sklonem k sebepoškozování), uvězněné matky s dětmi, přestárlí občané, oběti domácího násilí, děti postižení autismem a pacienti s chronickými psychickými problémy. Nové pracovní výzvy zavedly Andreu do Prahy, kde v současnosti pracuje s jednotlivci i se skupinami na Psychosomatické klinice. Andrea je členem fakulty Taneční a pohybové psychoterapie (TPP) na Lotyšské univerzitě, kde zařizuje vedení skupiny pro studenty kurzu TPP, dále je občasná přednášející v kurzu TPP na Queen Margaret’s University v Edinburgu a rovněž je přednášejícím účastníkem nového programu v Záhřebu v Chorvatsku. Nyní se ve Velké Británii zabývá výzkumem na téma TPP a deprese – možnosti léčby a její úspěšnost.

Cena kurzu: 2300,- (2200,- pro členy CZMTA, TANTER)

Způsob přihlášení a platby: Přihlaste se prostřednictvím e-mailu. Potvrďte svůj zájem na muzikoterapeut@gmail.com. Dále uhraďte zálohu na kurz ve výši 500,- Kč na účet: 1056443163 kód banky: 0800, variabilní symbol: 10. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Až poté vám bude místo na kurzu rezervováno. Kapacita účastníků kurzu je omezena.

Zbytek platby se bude provádět na místě. Samozřejmě na tento účet můžete uhradit částku celou. V případě, že byste potřebovali vystavit fakturu, prosíme zálohu neposílejte a informujte nás o tom. Je zde totiž odlišný variabilní symbol. Obratem vám ji pak zašleme. Děkujeme za pochopení.

Informace o storno poplatcích: v případě odhlášení z kurzu týden před konáním kurzu je stornována zálohová částka 500,- Kč. Dřívější odhlášení z kurzu není zpoplatněno a peníze se vrací.