Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

DVOULETÝ SYSTEMICKÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH se ZDEŃKEM ŠIMANOVSKÝM

Praha, od září 2014 do června 2016 čtvrtý běh

* Filosofie : náš intenzívní výcvik vyvažuje metody expresivních terapií, teorii a sebezkušenost, tedy osobní rozvoj pomocí systemických konstelací.

* Témata : systém v teorii a praxi, jeho zákonitosti, techniky receptivní a aktivní muzikoterapie, drama a dramatická improvizace, dramaterapie, komediálnost, masky, psychodrama, sny a intuice, cesty ke zdrojům, rituály a další témata.

* Co získáte: absolvování výcviku a získání certifikátu představuje rozšíření repertoáru technik a her, posílení kompetencí pro práci se skupinami dětí i dospělých a významný krok v osobním rozvoji. Vedle informací v rovině slovní se vám dostane během dvou let i mnoho obohacujících prožitků.

* Cílová skupina : profesionálové v pomáhajících profesích, zdravotníci, učitelé a psychologové, vychovatelé a další zájemci o osobní rozvoj. 

* Garance : Výcvik je respektovanou součástí profesního vzdělávání v muzikoterapii. Má akreditaci MŠMT, garanci Sekce systemické muzikoterapie Čs. psychoterapeutické společnosti při ČLS, i Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA).

* Hlavní lektor : Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, psycholog, lektor UK

* Supervizor výcviku : MUDr. Marcela Litovová, pediatr a supervizor CZMTA

* Externí lektoři : Ing. Petr Piňos, MUDr. Marcela Litovová, Mgr. Matěj Lipský, PhDr. Dita Slavíková Ph.D., Mgr. Barbora Procházková. (Většinu času tráví skupina s hlavním lektorem.)

* Zahájení v pátek 26. září 2014 v 17.00 hod. v KC Riaps, Praha 3.

Skupina je už z větší části naplněna, neváhejte !

Aktuálně : Pro zájemce z řad mužů sleva 2000,- Kč. Lze uplatnit už u zálohy!

* Podrobné informace a přihlášky pí. Slavíková tel. 608 917 330 * Přihlášku se životopisem a stručnou motivací zasílejte na : sekcesmt@seznam.cz
* Informativní video o současném, třetím běhu je na Youtube pod názvem: Procházka systemickým výcvikem v hudebně dramatických terapiích. ttps://www.youtube.com/watch?v=4dR8qX5e8Ic