Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Hlasový workshop Ivany Vostárkové v Bratislavě

ZOBUĎ SVOJ HLAS (objav-spoznaj-zdokonaluj)

Hlas hrá dôležitú rolu pri komunikácii s okolitým svetom. Hlavný dôraz kladieme na voľbu slov, ale málokto vníma, že podstatou oznamu je kvalita hlasu. Hlas najpravdivejšie zobrazuje aktuálny stav našej psychiky. Hlasom nemožno klamať - slovom to dokážeme veľmi obratne.

Hlasový workshop vám umožní nájsť vyváženie medzi duševnou a fyzickou stránkou vašej osobnosti. Spoločne budeme hľadať svoj pôvodný hlas, aby sme sa mohli stretnúť s tým, kým skutočne sme, a tým lepšie spoznať sám/samu seba. To je cesta, ako nájsť svoju cenu, jedinečnosť a sebadôveru.

Viac info o lektorke Mgr. Ivane Vostárkovej nájdete TU

Workshop prebieha v dňoch 16.-18.5.2014, MIesto: Na barine 16, Bratislava-Lamač

Bližší informace: http://www.rytmika.sk/16-1852014-zobu-svoj-hlas-hlasov-workshop