Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Jediný společný kurz Jany Weber a Jiřího Kantora (30. 5. - 1.6. 2014) v Praze

Název: Tělo, srdce a mysl v hudbě a pohybu aneb muzikoterapie ve vztazích

Jana Weber a Jiří Kantor

Anotace:

  1. Začátek – procesy adaptace a interakce (role rituálů, vytváření bezpečné interakce a vzájemné poznávání, mapování a navázání terapie na různé způsoby vztahování klienta k okolí).

  2. Zápletka – funkční trénink a fáze stability vztahů (využití hudby v léčebné rehabilitaci při tréninku tělesných a psychických funkcí a podpoře důležitých aktivit klienta, role muzikoterapeuta v rámci týmu a interdisciplinární přesahy, rozšiřování spektra interakcí s klientem, hudba a podpora vzájemných pozitivních vztahů a „spolubytí“, základní improvizační techniky pro práci v muzikoterapii prezentované na kazuistikách a video a audioukázkách).

  3. Rozuzlení – osobnost klienta z pohledu terapeuta a osobnost terapeuta z pohledu klienta (ocenění a růst klienta i terapeuta v  kontextu muzikoterapie, hledání potenciálu klienta a možnosti jeho rozvoje, spirituální a etické přesahy terapeutického procesu, zisky, odpovědnosti a relativita rolí terapeuta i klienta, evaluace muzikoterapie a sdílení našeho poznání osobnosti klienta v týmu, práce se sociálními systémy a okolím klienta v kontextu Komunitní muzikoterapie, možnosti muzicírování mimo terapeutickou místnost).

  4. A co na závěr? – účastníci si odnesou závěry výzkumů, zkušenosti a základy vlastní metodiky lektorů, zážitky ze sebezkušenostní práce, která nás bude doprovázet v průběhu celého kurzu, možnost terapeutické intervence v případě potřeby, nabídku jednoho bloku dle specifických zakázek účastníků a podněty pro přemýšlení.

 

Časový rozpis kurzu – 30.5. – 1. 6. 2014:

Pátek: 18. 00 – 21. 00

Sobota 9:00 – 17.00

Neděle 9:00 – 12:00

Cena kurzu 2400,- (pro členy CZMTA 2300,-)Místo konání: v prostorách Integrační mateřské školy Sulanského (Sulanského 693, Praha 4) – u stanice metra Háje. Přespání na místě konání není možné, proto si prosíme zařiďte ubytování jinde. Děkujeme za pochopení.

Způsob přihlášení a platby: Přihlaste se prostřednictvím e-mailu. Potvrďte svůj zájem na muzikoterapeut@gmail.com. Dále uhraďte zálohu na kurz ve výši 600,- Kč na účet: 1056443163 kód banky: 0800, variabilní symbol: 3. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Až poté vám bude místo na kurzu rezervováno. Kapacita účastníků kurzu je omezena.

Zbytek platby se bude provádět na místě. Samozřejmě na tento účet můžete uhradit částku celou. V případě, že byste potřebovali vystavit fakturu, prosíme informujte nás o tom. Pro faktury je potřeba získat jiný variabilní symbol.

Informace o storno poplatcích: v případě odhlášení z kurzu týden před jeho konáním, je stornována zálohová částka 600,- Kč. Dřívější odhlášení z kurzu není zpoplatněno a peníze se vrací.

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací České republiky (CZMTA). Účastníci obdrží osvědčení.