Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Konference expresivních terapií Společný prostor v březnu v Olomouci

Informaci o přednášejících na spřízněné konferenci SPOLEČNÝ PROSTOR najdete zde (20. - 22. 3. 2014)

http://www.spolecnyprostor.cz/muzikoterapie

Partnerem konference je Muzikoterapeutická asociace ČR (CZMTA)