Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Mezinárodní konference Space for Art Therapies v červnu v Praze

Jak kreativní terapie nejlépe pojmout... jaký z přístupů zvolit... na jakou metodu se zaměřit, jak a kam se specializovat? Diferencujeme, velebíme a kritizujeme pojetí jednotlivých škol. Naší výzvou pro konferenci “Space for Art Therapies II 2013” se však stávají otázky zcela základní, mnohokrát diskutované a přesto stále aktuální. Čím arte-, drama-, muziko- a taneční pohybová terapie vlastně léčí, kdy můžeme hovořit o terapii.., jak kontraktujeme, vedeme proces, pracujeme s introspekcí, intervenujeme, chytáme kontext, reflektujeme...? Kdo může kreativní terapie poskytovat a kde? Jsou kreativní terapie psychoterapie?

Soustředíme se na kořeny, řemeslnost a podstatu věci samotné. Přijďte se s námi rozdělit o své zkušenosti, vědomosti, odborné názory a postoje, případně si přijďte poslechnout, jak se k nastoleným otázkám staví naši i světoví odborníci. Těšíme se na Vás!

Mezinárodní konference Kreativních terapií „Space for Art Therapies II.“, která se uskuteční v Praze od 21.6. do 22.6. 2013, vzniká ve spolupráci profesních asociací - České arteterapeutické asociace, Asociace dramaterapeutů České republiky, Muzikoterapeutické asociace ČR a České asociace taneční a pohybové terapie TANTER. Navazuje tak na úspěšnou spolupráci z prvního ročníku této konfernce z roku 2010. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na www.arttherapies.cz, případně nás kontaktujte na muzikoterapeut@gmail.com