Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

MUZIKOTERAPEUTICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ v Tloskově, 25.–26. května 2013

Supervizní seminář je určený pro členy CZMTA i pro další zájemce kteří mají chuť a potřebu reflektovat svoji muzikoterapeutickou práci.  Supervizní seminář povedou Mgr. Tomáš Procházka a Mgr. Markéta Gerlichová.

Seminář je pro 10 účastníků a je koncipován tak, aby zajistil pro každého cca 60 - 70 minut přímé supervize. Každý z účastníků by měl být připravený nabídnout k práci svůj supervizní případ (videozáznam, přímá ukázka práce, případně osobní supervizní téma).

Zájemci o supervizní seminář se mohou přihlásit u Tomáše Procházky na tel. 774 489 217, nebo e-mailem (haros@volny.cz).

Cena semináře je 2.800,- (cena pro členy CZMTA 2.700,-). Obsahuje plat lektorům, jejich cestovní náklady a nájem za prostory. Lektoři odvádí 20% odměny za supervizi ve prospěch CZMTA .

Zájemce potvrdí svou avizovanou účast na supervizním semináři tím, že zaplatí zálohu 1.000,- Kč na účet 468 535 0297/0100 a to nejpozději do 10. května 2012. Při neúčasti tato záloha propadá (pokud si za sebe zájemce nenajde vhodnou náhradu).

Zbývající část platby za seminář zaplatí účastník na místě (individuální domluva ohledně platby je možná).

Supervize při méně než 8 přihlášených může být zrušena. Platba se v tomto případě vrací zájemcům v plném rozsahu.

Supervizní seminář probíhá v DÚSP v Tloskově (prostor farmy Na Skalce, bližší informace o místě kde seminář probíhá, získáte na adrese www.tloskov.cz).

Supervize probíhá v sobotu od 09:00 - 20:00 hodin a v neděli od 8:30 - 14:00 hodin. V sobotu večer (po supervizním programu) je možné domluvit relaxační blok (bazén, film, volné téma).

Ubytování si platí účastníci na místě, podle délky pobytu (150,- Kč/noc).

Za absolvování semináře bude účastníkům uznáno 15 hodin supervize v rámci naplňování profesních standardů CZMTA (počet hodin bude potvrzen do indexu supervize).

Srdečně vás zvou Markéta Gerlichová a Tomáš Procházka