Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

MUZIKOTERAPIE VE ZDRAVOTNICTVÍ, SOUČASNÝ VÝZKUM A PRAXE

KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE A VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 
a Muzikoterapeutická asociace České republiky

pořádá v pátek 14. 11. 2014


u příležitosti Evropského dne muzikoterapie 15. 11. 2014
konferenci s mezinárodní účastí 

MUZIKOTERAPIE VE ZDRAVOTNICTVÍ,
SOUČASNÝ VÝZKUM A PRAXE

Místo konání: Albertov 7, 128 00 Praha 2, velká posluchárna KRL v 1. patře 

9.00 – 9.20 slavnostní zahájení 
náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 
přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK. 
- Doc. Olga Švestková, Ph. D, 
zástupci - Muzikoterapeutické asociace České republiky 

zástupci Evropské konfederace muzikoterapie EMTC, 

9.20 - 9.35 prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., KRL 1. LF UK a VFN, emeritní přednosta Kliniky rehabilitačního lékařství – neurolog, rehabilitační lékař 
Muzikoterapie očima neurologa

9.35 – 9.50 prof. Dr. Wofgang Mastnak, PhD., (muzikoterapeut, psycholog, fyzik, hudebník,…) München, New York, Shanghai 
Music Therapy in Cardiology: Underlying Brain Mechanisms & Therapeutic Functions. (Výsledky mezinárodního výzkumu) 

9.50 –10.05 MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., (internista, geriatr,), Clinicum, a.s. Cesta domů, Praha, 
Muzikoterapie očima geriatra

10.05 – 10.20 MUDr. Marcela Litovová, ( pediatr, muzikoterapeut) Dětské centrum, Thomayerova nemocnice, Praha 

10.20 – 10.35 Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., (speciální pedagog, muzikoterapeut, , fyzioterapeut) KRL 1. LF UK a VFN 
Muzikoterapie v neurorehabilitaci, - praxe a výzkum

10.35 – 10.50 Mgr. Jana Fojtíčková, (sociální pracovnice muzikoterapeutka,), 
Ledovec, nezisková organizace, Plzeň 
Využití muzikoterapie v psychiatrii,
Praktické zkušenosti využití muzikoterapie u osob s Alzheimerovou nemocí


10.50 – 11.05 MUDr. Markéta Janatová,(lékařka, hudebnice), KRL 1. LF UK a VFN 
a BMI ČVUT 
Výzkum zaměřený na trénink stability motorických a kognitivních funkcí s využitím poznatků z muzikoterapie,


11.05 – 11.30 Rytmus – v životě, rytmus v terapii - téma spojující muzikoterapii v Evropě v roce 2014 (hudebníci…) 

11.30 – 13.00 přestávka na oběd 

13.00 – 13.15 Mgr. Lucie Suchá, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (vedoucí fyzioterapeutka) 
Využití prvků muzikoterapie v praxi fyzioterapeuta

13 15 – 13 30 Mgr. Miroslava Uhlířová,(ergoterapeutka, hudebnice), KRL 1. LF UK a VFN 
Využití prvků muzikoterapie v praxi ergoterapeuta

13. 30 – 13.45 Mgr. Petra Zdenková,(klinická logopedka, muzikoterapeutka) 
Muzikoterapie v praxi klinického logopeda, Odborný léčebný ústav Kladruby 

13.45 – 14.00 PhDr. Jana Procházková,(klinická psycholožka, psychoterapeutka, muzikoterapeutka) Nemocnice Na Homolce 
Muzikoterapie očima klinického psychologa a psychoterapeuta


14.00 – 14 15 MUDr. Ivan Vondřich (anesteziolog, akupunkturista) 
Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., (muzikoterapeut, speciální pedagog, fyzioterapeut) KRL 1. LF UK a VFN 
Muzikoterapie u psychosomatických onemocnění

14.15 – 14.45 Hudební nástroje a muzikoterapie, praktické ukázky – Josef Krček (muzikoterapeut a hudebník) 

14.45 – 15.00 diskuse 

15.00 zakončení konference