Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nové informace o vymezení povolání muzikoterapeut a arteterapeut

Na základě jednání zúčastněných stran o pojetí vymezení povolání arteterapie a muzikoterapie byl zahájen společný dialog. Tvorba pracovních jednotek byla vzhledem k nutnosti vzájemného konsenzu zastavena. V případě že dojde ke konsenzu zúčastněných subjektů bude vytvořena nová pracovní skupina nebo expertní tým.