Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nový předseda Muzikoterapeutické asociace ČR

Novým předsedou Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA) byl zvolen Mgr. Tomáš Procházka. Více informací o asociaci najdete na www.czmta.cz