Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Poslední volná místa na kurzu Lubomíra Holzera již tento víkend!

Kurz holistické muzikoterapie pro pokročilé (metoda Dr. Lubomíra Holzera), šamanství, meditačních technik a muzikoterapeutický koncert

29.3.– 31.3. 2013 - www.muzikoterapie.net

Motto: Máme nyní k dispozici tento život. Je na nás, čím ho naplníme. Budeme pouze něčí loutky? Utvářejme svůj život podle svých představ. Jednou z cest je holistická muzikoterapie a její součásti: vnitřní očista a transformace, hluboké celostní odpouštění, nalézání cesty života, pouť k dosahování životní harmonie, štěstí, radosti, pokory, vděčnosti, soucítění, lásky a zdraví cestou holistické muzikoterapie, šamanství, meditace, tance a zpěvu. Muzikoterapie, hudba, tanec, komunikace, relaxace, meditace, prožitek a poznání, získávání osobní duchovní cesty, nalézání vizí, světla, lásky a radosti v srdci – to je holistická muzikoterapie.

Náplň kurzu

Lubomír Holzer

Kurz holistické muzikoterapie před vámi otevírá prostor osobní transformace, prostor možné změny životních postojů a nové pochopení smyslu lidské existence a světa, ale také sdílení a předávání již nabytých zkušeností, prohlubování svých znalostí a dovedností. Kurs je prohlubováním poznávání její úžasné krajiny a jejího nekonečného zdroje – Univerza a světového šamanství.

Účastníci projdou opakováním a prohloubením smyslového i nadsmyslového vnímání. Kurz je orientován na práci se sebepoznáním, prožitkem, sdílením a praxí tak, aby účastník odjížděl s hlubokou praktickou zkušeností – zážitkem z vlastní kreativní tvorby (práce s hlasem, rytmem, muzikoterapeutickými hudebními nástroji a pohybem) a procvičením a zintenzívněním povědomí o vlastním muzikoterapeutickém hudebním výrazu a možnostech jeho rozvoje. Důležitou součástí kurzu bude strukturovaný výcvik meditačních technik (meditace dechem, muzikoterapeutická meditace a šamanská meditace).

Program kurzu:

Teoretická část: 1 hodina (á 60 minut)

Zopakování teorie holistické muzikoterapie. Pojmy a jejich vymezení, náplň oboru, možnosti, holistická muzikoterapie, člověk jako nedělitelný celek mnoha částí, energetický systém člověka, podstata relaxace a přirozeného dechu, teoretické základy meditace, muzikoterapeutické způsoby práce a různé přístupy.

Praktická část: 10 hodin + 120 minut koncert v pátek 29. 3. 2013

Holistická muzikoterapie, její praktická aplikace a prožitek. Šamanství – cesta muzikoterapie. Muzikoterapeutické techniky. Rozvoj muzikálnosti a elementárních muzikoterapeutických dovedností – zpěvu, hudebního sluchu, intonace, rytmu, improvizace, tance, smyslového a nadsmyslového vnímání, intuitivního hraní a zpěvu.

Prožitková část: 5 hodin

V sobotu večer proběhne od 20:00-23:00 hlavní program víkendového semináře. Tím je prožitková hluboká relaxace-meditace a následná reflexe prožitého.

– autogenní trénink, technika přirozeného dýchání, hluboká relaxace, meditační techniky, mentalizace, muzikoterapeutický orchestr - muzikoterapeutické nástroje – bubny džembé, šamanský buben, didžeridu, perkuse, tibetské mísy, koncovka, fujara, vibrační, rezonanční, alikvotní a hrdelní zpěv.

Co vzíti s sebou: pohodlný oděv z přírodních materiálů. Pokud máte: buben džembé, šamanský buben, tibetskou mísu, didžeridu, chřestidla, štěrchadla.  Muzikoterapeutické hudební nástroje si budete moci zapůjčit. Na relaxaci a meditaci si vezměte karimatku (raději větší tloušťky) a spacák.

Metoda PaedDr. Lubomíra Holzera

Metoda používá zvláště lidové, etnické a staré hudební nástroje, vždy však nástroje s přirozeným laděním a z přírodních materiálů. Pracuje v oblasti smyslového i nadsmyslového vnímání. Chápe člověka, muzikoterapii a Svět holisticky. Využívá ke svému působení energetický systém člověka i univerzální energetický systém. Metoda má přesně stanovená pravidla a východiska, která vyplývají z praxe, empirických poznatků a teoretických studií PaedDr. L. Holzera. Využívá všech popsaných muzikoterapeutických forem. Je naplňována technikami a postupy, které jsou výsledkem syntézy historie, vývoje a současných možností muzikoterapie v celosvětovém a multikulturním hledisku. Autorem těchto technik je rovněž PaedDr. Lubomír Holzer.

Metoda, techniky a postupy jsou prověřeny patnácti lety (cca 10000 hodin) jejich praktického používání, ověřování, zkoumání, výuky a potvrzování (při práci Dr. Lubomíra Holzera a dalších muzikoterapeutů) při muzikoterapii s klienty všech zdravotních i sociálních skupin, to vše fyziologicky, přirozeně, bez omezení a kontraindikací.

Více informací na: www.muzikoterapie.net

Průběh kurzu: začínáme 29. 3. 2013 v 19:00 koncertem – „Strom šamanů“ a končíme 31. 3. 2013 odpoledním programem v 17:00. Dle zájmu je možné domluvit individuální konzultace a muzikoterapie - vždy po skončení hlavního programu (individuální muzikoterapie není v ceně kurzu a prostor k její realizaci je až v pondělí. Jsou pouze dvě místa)

29. 3. – 19:00  Sólový koncert Lubomíra Holzera -  Strom Šamanů

Meditační a vibrační sólový koncert Dr. Lubomíra Holzera pro etnické bubny – djembé a šamanský buben, Meditační, Šamanský, Alikvotní a hrdelní zpěv, didgeridoo, tibetské mísy a zvonky, vodnářský zvon, cistra, koncovka, fujara, brumle, ústní harfa. Přímá duchovní hudba.

Hudba otevře, rozezvučí a naladí vaše duše a srdce. Hudba nám umožní vnímat sebe, přírodu, matku Zem a Univerzum.

Časový plán kurzu (celkem 17,5 hodiny á 60 minut)

30.3.       9:00  – 12:00 dopolední program

12:00 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00 odpolední program

17:00 – 18:00 – individuální konzultace

18:00 – 20:00 večeře

20:00 – 23:00 prožitková hluboká relaxace-meditace a reflexe

31. 3.      9:00  – 12:00 dopolední program

12:00 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00 odpolední program

17:00 – závěr kurzu

Cena kurzu:  2.400,- Kč - V ceně kurzu je koncert, lektorné + zapůjčení muzikoterapeutických hudebních nástrojů.

Zálohu na kurzovné ve výši 1200,- Kč pošlete do 25.března 2013 na účet. Číslo 35-5604690287/0100. Doplatek 1.200,- Kč uhradíte na místě v sobotu 30.3. od 8.20 do 8.50. + platba za ubytování, pokud ho požadujete.

Pokud svou účast zrušíte, od 27.3. 2013 odečítáme stornopoplatek 800,- Kč. Pokud za sebe najdete náhradníka, převádí se záloha na jeho osobu.

Stravování: je možné vlastní, nebo využít několik příjemných restaurací, krkonošských hospůdek či pizzerii v blízkosti školy. K dispozici je plně vybavená kuchyně.

Ubytování: je možné přespat v prostorách Ekologického střediska Sever (prostory jsou součástí ZŠ) k dispozici jsou sprchy, WC, vybavená kuchyň.

Za ubytování se připlácí 135,- Kč za noc.

Přihlášku zašlete Emailem na adresu:  honza@muzikoterapie.biz.

Další informace u Honzy Boušky: +420  602 33 90 91 a také na:  www.muzikoterapie.net