Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Sympozium CZMTA 6. – 8. 5. 2016

Sympozium CZMTA 6. – 8. 5. 2016

SEV Švagrov Vernířovice - Jeseníky

http://svagrov.doris.cz


Středisko ekologické výchovy Švagrov Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny GPS: 50°2'58.717"N, 17°8'17.684"E

Dialogy v české muzikoterapii a v CZMTA

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, milí mladí přátelé, členové CZMTA. Jak možná již víte z neoficiální komunikace, v udaném termínu se koná letošní jarní sympozium CZMTA, které nyní organizuje z pověření Rady asociace Lubomír Holzer se svým týmem.

Místo: Středisko ekologické výchovy SEV Švagrov

Rámcový program:

pátek 6. 5. 19:00 - 22:00 večerní program Improvizace v muzikoterapii – živé skupinové improvizace účastníků na lidové a etnické nástroje, neformální zábava a rozhovory

sobota 7. 5. 09:00 -12:00 dopolední dialogy - prezentace 14:00 -18:00 odpolední dialogy 19:00 - 22:00 společenská část a diskuzní panel s hudebními muzikoterapeutickými vstupy účastníků – Co mne zajímá o činnosti CZMTA, jak vnímám asociaci, naplňuje mé představy a očekávání? Co bych si přál/přála od asociace a podobná společná tvůrčí témata.
Již od počátku svého členství v asociaci neustále volám po zahájení oborového dialogu na půdě asociace. Nyní máme konečně skvělou příležitost dialog otevřít. K tomu je zaměřeno květnové sympozium asociace. V sobotu proběhne ve 40 minutových blocích první část dialogu, ve kterém přihlášení lektoři představí svou metodu, systém či postupy, které praktikují ve své práci muzikoterapeuta.

Přednášející: Tomáš Procházka, Jana Weber, Jana Fojtíčková, Lubomír Holzer.

 

Jedná se o členy Rady asociace, členy orgánů asociace a její profesní členy. Každý z přednášejících bude mít prostor 40 minut k představení svého muzikoterapeutického přístupu a své praxe. Tento blok proběhne dopoledne a jeho součástí nebude diskuze ani
otázky. Dopolední část je společná pro všechny. Po obědě a odpolední pauze budou dělené
skupiny pro otevření dialogu a zodpovězení otázek dle jednotlivých přednášejících. Každý z
účastníků si může vybrat, ke komu chce jít dle svého zájmu. Během odpoledne může každý
vystřídat dva lektory. Každý přednášející bude mít k dispozici vlastní místnost. Tzn.,
odpoledne bude rozděleno na dvě části s přestávkou. V 18 h bude konec a večeře. Po večeři
následuje společenská volná část, ve které je možné pokračovat v dialozích, či zúčastnit se
společného volného muzicírování. Sekce celostní muzikoterapie zajistí nástroje pro
společné hraní a zpívání. SEV Švagrov je skvěle situované zařízení v nádherné krajině
Jeseníků a rovněž pro naše účely ideálně vybavené prostorově.

neděle 8. 5. 9:00 – 12:00 dopolední workshopy
V neděli budou workshopy členů asociace pro účastníky sympozia. Relaxace - Eva
Motyčková
, použití lidových a etnických nástrojů v muzikoterapii – Veronika Faltusová a
workshop Jany Fojtíčkové. Sympozia se zúčastní psychoterapeut a supervizor Mgr.
Lubomír Smékal
, který povede nedělní dopolední supervizní seminář. Možná ještě něco
přidáme. Tolik v kostce. Jde o rozvoj, podporu komunikace a zahájení oborového dialogu
v rámci asociace.

Termín a časy: 6. - 8. 5. 2016


Zahájení: pátek 6.5.
17:00 - 18:00 příjezd, ubytování a prezence
18:00 - 19:00 večeře
19:00 - 22:00 úvodní program
sobota 7.5.
08:30 - 09:00 snídaně
09:00 - 12:00 dopolední program – oborový dialog – přednášky
12:00 - 14:00 oběd a osobní volno
14:00 - 15:50 první diskuzní blok
16:10 - 18:00 druhý diskuzní blok
18:00 - 19:00 večeře
19:00 - 22:00 večerní volný program
neděle 8.5.
08:30 - 09:00 snídaně
09:00 - 12:00 dopolední program – workshopy
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 14:00 společný závěr a reflexe sympozia
14:00 společné foto, konec a odjezd


Cena pro účastníky sympozia za celý pobyt – lektoři, ubytování + stravování: 1700,- Kč

 


Podrobné informace obdržíte na vyžádání od Evy Motyčkové:
mladaeva@centrum.cz,
tel.:604 726 490