Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Workshop taneční a pohybové terapie s Janou Špúinarovou Dusbábkovou a Andreou Malou v Praze

Workshop taneční pohybové terapie - transition, přeměna, vývoj, posun

Preworkshop k vycviku, otevreny pro širokou veřejnost

Cena 2200 Kč

Zážitkový, seberozvojový seminář pro pracovníky z pomáhajících

profesí, studenty i širší veřejnost. Pomocí metod taneční terapie

budou moci účastníci zkoumat téma změn, vývoje, přeměn a posunů v

životě. Kolik přeměn v pohybu každý den zažíváme, přeměn v pocitech i

myšlenkách, co pro nás znamenají a jak nás ovlivňují. Workshop nabízí

prostor pro zastavení, zkoumání, sledovaní a snad následný další

posun...

Workshop je sebezkoušenostní, nabídneme prostor pro reflexi a sdílení

pro podporu Vaší zkušenosti. Nejedná se o terapii nebo supervizi.

Těší se

Andrea Malá B.A (Hons) M.A, RDMP

Mgr. Jana Špinarová Dusbábkova M.A, R-DMT

Místo: Seminář se uskuteční v prostorách DDM Stodulky http://www.mddm13.cz/

S sebou je vhodné pohodlné oblečení na pohyb, psací potřeby a pití.

V případě zájmu nás kontaktujte a pro rezervaci místa uhraďte zálohu

700 Kč na účet OS pro rozvoj expresivních terapií 197689971/0300

Kontakt: expresivni.terapie@gmail.com

Date 15-16.6.2013

Theme Transition

The workshop is self-experiential; we offer a space for reflections

and support your experience, although it is not a therapy or

supervision space.

Please come and make contact with us;

Andrea Malá B.A (Hons) M.A, RDMP

Mgr. Jana Špinarova- Dusbábkova M.A, R-DMT