Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Kurzy a výcviky

Kurzy 2013:

Garantovaný kurz Matěje Lipského na Slovensku 2019-2020 (200 hodin)

08. 03. 2019

Dlhodobý kurz MUZIKOTERAPIE v Bratislave - začíname v máji 2019 pod vedením Mateja Lipského a jeho hostí. 200 hod. Garance kurzu Muzikoterapeutická asociace ČR

Viac info: https://www.i-psychologia.sk/

Zobrazit celý článek

V Praze bude otevřen nový kurz Matěje Lipského s garancí Muzikoterapeutické asociace ČR 2019-2020

06. 02. 2019

200 hodinový kurz bude zaměřen na praktickou muzikoterapii. Bude se opírat o zkušenosti hlavního lektora a bude veden převážně prožitkovou formou. Nebudou však chybět praktické i teoretické bloky. Kurz je určen všem zájemcům o muzikoterapii.

Zobrazit celý článek

Magisterské studium muzikoterapie v Olomouci

06. 02. 2019

Víte, že v Olomouci otevírají první magisterské studium muzikoterapie? Přihlášky se posílají do konce února. Info zde: Magisterské studium muzikoterapie info

Zobrazit celý článek

Kurz hudební improvizace s Jiřím Pazourem v březnu 2019 v Praze

31. 01. 2019

KURZ KLASICKÉ HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Jiřím Pazourem

Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Náplň kurzu: - seznámení s oborem klasické hudební improvizace - metodika výuky improvizace (získávání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atd.) - praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků - zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální - improvizace veřejná (koncertní) - improvizace v různých hudebních stylech - využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)- ukázka koncertní klavírní improvizace

Termín konání kurzu: sobota 23. 3. 2019– Praha-Háje, 9 – 17 hod. (8 výukových hodin)

Zobrazit celý článek