Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Procházka Tomáš, 2006 (rozhovor vedl Zdeněk Vilímek)

Rozhovor o muzikoterapii s Mgr. Tomášem Procházkou

Jak a kdy jste se poprvé dostal k muzikoterapii a co Vás ovlivnilo na této cestě?

Již na konzervatoři jsem se začal zajímat o využití hudby v terapii. Tématem mé diplomové práce bylo "Vliv zvuku a hudby na lidský organismus". Zásadní vliv pro mou "dráhu" muzikoterapeuta a mé další profesní směřování obecně, mělo setkání s primářkou lázní ve Velkých Losinách - Dobrou Jandovou. Tyto lázně se zaměřovaly na léčbu lidí s pohybovými problémy (např. poúrazové stavy, myopatie, obrny apod.) a byly vyhlášené "rodinnou" atmosférou, osobním přístupem a alternativními způsoby léčby. Lékařský tým i klienti zdejších lázních byli pro mě výraznou oporou a životní inspirací v mých terapeutických začátcích.

Co podle Vás představuje pojem muzikoterapie?

Je to způsob terapeutické práce, kdy terapeut s klientem používá pro tvorbu terapeutického vztahu a terapeutické cíle jako nástroj zvuk a hudbu. Zároveň to může být metoda, při které používáme základní hudební prvky cíleně k terapeutickým účelům. Síla využití zvuku a hudby v terapii je především v tom, že má přímočarý vliv na naše emocionální prožívání, je to síla v prožitku "teď a tady", smyslová zkušenost v pohybu.

Považujete se za kompetentního muzikoterapeuta?

Ano považuji. S tím, že podle mého názoru je teoretické zázemí pouze základní výbavou terapeuta. Primární nejsou terapeutické metody a techniky, ale zralost a zkušenost terapeuta, jeho citlivost a lidskost ve vztahu k druhému člověku. Lidsky i terapeuticky je mi blízký celostní přístup, který se snaží o syntézu různých pohledů a postupů a zdůraznění nedělitelné bio-psycho-socio- transcendentální jednoty člověka. Muzikoterapii tedy nevnímám jako "monoterapii". V současné době pracuji především jako psychoterapeut a supervizor.

Jaké jsou Vaše odborné a osobnostní kompetence?

Dále:

Vaše zaměření a cílová oblast v muzikoterapii?

Poslední roky se věnuji spíše supervizi muzikoterapie, případně odbornému vedení týmů v zařízeních, kde využívají muzikoterapii k podpoře klientů (např. DÚSP v Tloskově, Diakonie Čáslav). Ve své vlastní terapeutické praxi používám muzikoterapii v současnosti jen okrajově.

Využíváte vlastní metody a techniky muzikoterapeutické práce?

Ano využívám. Je to možná trochu paradoxní, ale základ mého vlastního muzikoterapeutického konceptu vzniknul úplně na začátku mé muzikoterapeutické práce. Tvořil jsem ho, nebo spíše vznikal, během mého působení v lázních ve Velkých Losinách. V době, kdy jsem byl nedotčen jakýmkoliv terapeutickým výcvikem. Podstatnou měrou byl jistě ovlivněn atmosférou, vztahy, uvažováním a způsobem práce v tomto zařízení. Mé další studium, výcviky a obecně lidská zkušenost tento koncept výrazně neproměnila, ale spíše prohloubila.

Vedete záznamovou (foto, audio, video, text) dokumentaci v rámci muzikoterapeutické intervence?

V rámci supervizní podpory si vedu textovou dokumentaci a v některých situacích pracujeme i s videozáznamem.

Jaké hudební nástroje upřednostňujete v muzikoterapii?

Bonga, Orffovy nástroje, etnické nástroje, kytaru.

Jak vnímáte rozdíl mezi živou a reprodukovanou hudbou?

V terapii využívám živou i reprodukovanou hudbu, dle dané situace. Věřím, že obě formy se mohou vhodně prolínat a doplňovat.

Na čem nyní pracujete, nebo co Vás zajímá z oblasti muzikoterapie?

Pracuji na disertační práci, jejíž dokončení "úspěšně" několik let odkládám. Chtěl bych v ní podrobně popsat koncept muzikoterapie, který používám a který se, myslím, úspěšně využívá v řadě pomáhajících institucí. Chtěl bych tak zreflektovat a zachytit svou 15- ti letou muzikoterapeutickou zkušenost.

Co pokládáte v současném MT dění u nás za zásadní?

To, že se o muzikoterapii a různých přístupech v poslední době stále více diskutuje. Těší mě, že mnoho studentů si vybírá muzikoterapii jako téma své diplomové práce, že mnoho čerstvých absolventů se ji snaží využívat v pomáhajících profesích a zároveň investují do dalšího seberozvoje.

Vaše publikace, odkaz na Vaši práci, popř. kontakt pro zájemce:

Mimo několika článků jsem zatím nic veřejně nepublikoval. Kontakt - mail: haros@volny.cz , pracovní mobil: 606/489217.

Váš muzikoterapeutický sen?

Žádný, vyloženě muzikoterapeutický sen, mě nenapadá. Vlastně jsem si jeden drobný letos již splnil - dokončili jsme realizaci nového muzikoterapeutického ateliéru v DÚSP v Tloskově. Mám radost z toho, jak projekt nakonec dopadl.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí na Vaší "cestě".

Zdeněk Vilímek V Praze 6.3.2006